Restaurace Sezóna na Chvalské tvrzi vás zve na své akce, které pořádá v měsích září a říjnu 2014.