Vážené dámy a pánové, vážení radní,

v brzké budoucnosti budete na jednání Vašeho orgánu zaujímat stanovisko k záměru „P3 Park Horní Počernice IV. etapa“, který Vám bude předložen z hlediska územně plánovací dokumentace po potřeby jeho posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

 

Číst dál: Otevřený dopis členům Rady...