Na začátek musíme konstatovat, že je veliká škoda, že se pan Růžička  nezúčastnil jednání, které pořádala  Šance pro Počernice  s aktivisty a odborníky z Iniciativy  za rozumný okruh Prahy, protože by se dozvěděl nestranné a především nezmanipulované odborné informace a nikoliv Hudečkovou stranou TOP 09 a všemi předcházejícími vedeními Magistrátu hl.m. Prahy, propagovaná klamná tvrzení, kterými se snaží podfouknout sami své spolustraníky i voliče.

Není pravdou, že diskuze začala až poté, co byla dne 11.9. t.r.  Zastupitelstvem HMP  trasa Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)  tzv. Aktualizací Zásad územního rozvoje vrácena do původní podoby. Naopak, diskuze na epočernice začala již v měsíci červnu 2014. Ostatně, tato nanejvýš kontroverzní problematika se řeší již desítky let!  Zde je nutno dvakrát podtrhnout, že SOKP  je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T a že jeho základní funkcí je masívní dálkový tranzit vč. přepravy nebezpečných nákladů! Není to žádná místní komunikace, která má sloužit především Pražanům, jak mnohdy lživě tvrdí Magistrát!

S konstatováním, že naši politici prosazují řešení, která nejsou pro Horní Počernice  výhodná,  musíme souhlasit. Pokud zrovna budeme uvažovat o straně  TOP 09 a její propagaci SOKP  vyprojektovaného v roce  1963, kdy Horní Počernice nebyly ještě Prahou, pak je to pravda.  SOKP je opravdu velice nevýhodný pro Horní Počernice, ale nejen pro ně, ale pro všechny, kteří v okolí žijí, bydlí nebo pracují .

SOKP nemůže v žádném případě pomoci nebo snad zachránit Horní Počernice z hlediska odlehčení dopravy a vyřešení nevhodných sjezdů a příjezdů k obchodním centrům atd. To je úplný nesmysl!  Naopak některé stávající křižovatky budou na tomto úseku zrušeny (křižovatka Chlumecká ), lze předpokládat, že uzavřením MÚK Chlumecká, v důsledku přivedení transevropské dálnice do H. Počernic, se doprava na Chlumecké  paradoxně zvýší. Bohužel  není cílem dokumentace na D510 vyřešit místní dopravu v Horních Počernicích!  Sjezd bude asi  k  IKEA a pak na spojku skrze přestavenou křižovatku s Hradeckou dálnicí , tato křižovatka se má mohutně přebudovat a k tomu rozšiřovat začátek D11 na 6ti pruh. Dále zde také  hrozí rozšíření D11  k  Svépravickému rybníku, který je teď za stěnou u D11 a  kde už teď je  hluk výrazně  nadlimitní.  Evropská tranzitní dálnice pochopitelně těžko bude sloužit  potřebám MHD Prahy a obyvatelům přilehlých částí ( Černý most, Horní Počernice), protože ti prostě nebudou moci na vhodných místech na dálnici najet či z ní sjet.  Možná jen na jedné z největších mimoúrovňových křižovatek Evropy plánované 250 m od stávající rodinných domů v Běchovicích. To bude  jistě  velkým „přínosem“ pro lidi, žijící v jejím okolí. Plynulý průtok dopravy se tak bude vztahovat  především na mezinárodní kamiony a ne že usnadní život statisícům pražských motoristů!  Uvažovaný narůst intenzit o 40 000 vozidel denně je z hlediska hluku a emisí asi  rovněž velkou „výhodou“ a "pozitivem"  pro naše Horní Počernice.

Argumenty o tzv. vlastně již dokončené trase jsou opět lží. Naše " dokončená část " D510, které leží vedle Horních Počernic, bude na každé straně rozšířena o jeden pruh,  a to bez ohledu  na ochranu přírody a krajiny a chráněné přírodní celky , které leží v okolí  celé trasy okruhu („Natura 2000 " Kaňon Vltavy u Sedlce, přírodní systémy, Zámky, Drahaňské údolí,  lesní ekosystém bažantnice v Satalicích,  geologický útvar - Chvalský lom, ornitologické lokality V pískovně, Litožnice,  přírodní park Říčanka,  přírodní park Klánovice-Čihadla přírodní památku Počernický rybník) .

SOKP rozhodně není pro nás nejlepší a nejrozumnější řešení, to skutečně ne!

Žádné další varianty nebyly dosud bohužel odborně věcně a nezaujatě diskutovány. Existuje ovšem ještě jeden návrh, a to  tzv. Regionální okruh  položený „okolo“  Prahy, nikoliv skrz, který předložilo 11 starostů okrajových částí Prahy. Tento okruh, i když je logicky o něco delší, je podle předběžných studií technicky daleko jednodušší a tudíž  o desítky miliard Kč levnější, dopravně bezpečnější a ekologicky výrazně šetrnější, Je také v plném souladu s evropskými předpisy a může být financován, na rozdíl od „magistrátní“ trasy, z evropských fondů! Chceme věřit, že vláda a především Ministerstvo dopravy se tímto návrhem  konečně budou v co nejbližším době se vší vážností zabývat!

Ještě k problematice hluku. Trasa SOKP se nedá za reálných podmínek účinně  odhlučnit ! Musela by se vybudovat tzv.  zatubusovaná varianta , která by nejdražší úsek celé trasy  ještě výrazně podražila!. Ale to by se možná nakonec někomu mohlo hodit, protože jimi tak houževnatě prosazovaná trasa je už nyní o cca  30 mld. Kč dražší než varianta rozumného okruhu, A O TO TU MOŹNÁ JDE!

Konec konců jsme rádi, že se k tomu TOP hrdě hlásí, jejich billboardy a reklamy v HP nás zprvu značně zmátli ( Zlepšíme dopravu v HP, Méně hluku v HP ...)

Na závěr jen malinká a drobná poznámka. Celá propagace SOKP a argumentace některých politických stran, v pozadí s lobbisty,  nám  bohužel připomíná dobu ne tak dávnou minulou, kdy nám všem bylo  diktováno,  jak máme věci chápat a vysvětlovat, co smíme a nesmíme, dobu kdy se veškeré odborné studie, statistiky, osvědčení, znalecké posudky a rozhodnutí  byly zmanipulovány  vždy tak , aby jejich závěr byl v souladu dle potřeby vládnoucí strany a jejím zájmem, dobu  kdy bylo lidem, kteří chtěli lži a nesmysly vyvrátit, dokonce  vyhrožováno. I to se  dnes děje.

Nenechme se zmanipulovat hloupými, propagandistickými a neodbornými argumenty politických stran, které jen  potřebují dodržet slovo  pro některé kolosy a molochy  v pozadí celé akce.

Rozumný okruh je rozumnou šancí pro Horní Počernice.

Šance pro Horní Počernice