Dovolujeme si Vás pozvat na 2. Veřejné fórum -10 problémů Horních Počernic, které pořádáme v rámci  projektu Zdravá městská část Horní Počernice a Místní agenda 21 v pondělí 14.9.2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Chvalského zámku.

 

 

 

Občané zde mají možnost diskutovat s vedením obce a příslušnými vedoucími odborů o problémech, které je trápí a naformulovat a odhlasovat si 10 nejdůležitějších, které by chtěli  řešit přednostně.

 

 

 

Úvodem  budou účastníci seznámeni, jak bylo postupováno při řešení  problémů odhlasovaných a následně  ověřených z  Veřejného fóra v září 2014. 

Nově  bude letos součástí tohoto jednání i  tvorba pocitové mapy Horních Počernic, kdy ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci budou účastníci zaznamenávat barevně 6 svých pocitů (kde se cítí dobře, kde cítí nebezpečí kriminality, která místa cítí dopravně nebezpečná, kde sportuje, kde by chtěl trávit volný čas, kde je zanedbané prostředí)  na mapě Horních Počernic.

Pro rodiče s dětmi do 6 let je připraveno po dobu jejich účasti na Veřejném fóru hlídání jejich dětí  prostřednictvím rodinného centra MUM v přilehlém salonku.