okruhVážení spoluobčané,

dne 1. 2. 2018 se odehrála schůzka o silničním okruhu kolem Prahy. Toto setkání jsem zorganizovala s podporou  koordinátorky projektu Zdravé město Horní Počernice L. Tomsové za účelem jednak získat aktuální informaci o stavu projednávání silničního okruhu kolem Prahy, jednak poskytnout prostor k výměně informací a názorů mezi skupinami, které se v Horních Počernicích aktivně angažují v procesu jeho projednávání.

Aktuální informace o stavu projednávání SOKP nám přišli předat Ing. Zděradička a Ing. Hák z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, jednáním nás provedl profesionální facilitátor Pavel Mašek. Mé pozvání přijali někteří zástupci vedení Městské části Praha 20, a to za hnutí Šance pro Počernice, ODS a KSČM, komisí Rady MČ Praha 20 pro dopravu, pro výstavbu a územní rozvoj a PZMČ-MA21, dále zástupci spolku Klidné Počernice a Klub podnikatelů Horní Počernice, pracovnice odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, hornopočernický cyklokoordinátor a někteří další aktivní občané. Setkání se ústy paní Aleny Štrobové výslovně odmítli zúčastnit zastupitelé za Hnutí občanů Počernic, paní Karla Polydorová a spolek Chvalská. Dvanáct z pětadvaceti oslovených zastupitelů MČ Praha 20 na výzvu nijak nereagovalo. Průběh schůzky je veřejně dostupný ve formě audio záznamu a zápisu (od 15. 2.2018) na www.zdravehornipocernice.cz.

Dovolte mi podělit se s vámi o postřehy, které pořádání tohoto setkání přineslo mně osobně:

Komunikace je základ. Základem kvalitní komunikace je snaha co nejlépe porozumět stanovisku svého oponenta a být připraven změnit vlastní názor. Oponent není nepřítel a názor není totéž, co pravda. Někdy je snazší marně bojovat za pravdu, než se postavit čelem k realitě. Veřejná osoba – tedy každý, kdo svými počiny ovlivňuje věci veřejné – nemá právo zavírat oči před realitou, stejně jako nemá právo odmítnout dialog. Dialog je základem komunikace.

Prosím, aby si všichni uvědomili, kde leží v otázce silničního okruhu kolem Prahy reálné řešení. Dne 26. 2. 2018 bude tato otázka otevřena na jednání Zastupitelstva naší městské části. Volám veřejné osoby v Horních Počernicích k zodpovědnosti!

Karolína Klímová, předseda Komise Rady MČ Praha 20 pro PZMČ a MA21