DSC 0026Jasně to dali najevo všichni, kdo přišli na naše diskuzní setkání s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu - Horní Počernice, jen dálnice nebo místo k žití?

Děkujeme vám všem za zájem! Děkujeme zástupcům Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu, kteří přijeli do Horních Počernic a problematiku obou variant Silničního okruhu kolem Prahy nám vysvětlili.

Přednášející - Ing. Antonín Prachař je bývalý ministr dopravy. V době svého působení na ministerstvu se spolu se svým týmem intenzívně zabýval přípravou Regionálního okruhu. I na diskuzním setkání 28.11. 2017 hovořil o nutnosti odvedení tranzitní kamionové dopravy mimo hlavní město. Na Pražský okruh ústí 9 dálnic a rychlostních silnic. Dochází tu k nežádoucímu mísení městské a tranzitní dopravy. Ing. Prachař uvedl nutný cíl: vyvést tranzitní, především nákladní automobilovou dopravu z hlavního města.

Prezentoval i posouzení obou variant okruhu:

Pražský okruh podle Zásad územního rozvoje, který v Praze politici až na výjimky bezhlavě protlačují, měří 47 km a daňové poplatníky vyjde na 55,5 miliard Kč!

Regionální okruh měří naproti tomu cca 68 km a vychází na daleko nižší částku -34 miliard Kč!

Doc. Michal Vojtíšek, Ph.D. působí na strojní fakultě ČVUT a jeho tématem je vliv imisí z dopravy na kvalitu životního prostředí. Ve své části diskuze se zaměřil na „Časté chyby při výpočtu dopadu dopravy na kvalitu ovzduší.“ Mluvil i o nízké kvalifikaci úředníků, kteří vydávají posouzení EIA pro důležité dopravní stavby. Další informace budeme postupně vkládat na náš fcb.

Kompletní prezentace najdete na www.hophp.cz a www.rozumnadoprava.cz

JE NUTNÉ VÉST ODBORNOU DISKUZI O OBOU VARIANTÁCH OKRUHU!

 

Alena Štrobová