Nábožensví a víra

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice vzniklo v roce 1999 jako:
• církevní právnická osoba
• nestátní nezisková organizace
• poskytovatel kvalitních holistických sociálních služeb lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým

 

Naším zřizovatelem je Evangelická církev metodistická.

Číst dál: Středisko křesťanské pomoci Horní...

nabozenstvi.rozhlas.czV rozhovoru s Janou Šustovou, redaktorkou webu náboženství.rozhlas.cz, Vám představíme náboženské vysílání Českého rozhlasu a speciální webové stránky. Pro zájemce o otázky víry přináší web mnoho zajímavých informací, upozornění na přímé přenosy bohoslužeb i na nejrůznější dění v církvích, zaregistrovaných v České republice.

Jani, co všechno najdeme na webu nabozenstvi.rozhlas.cz?

            Nejvýznamnější část webu tvoří příspěvky Redakce náboženského vysílání, které se vysílají na celoplošných stanicích. Redakce má přes deset pravidelných přispěvovatelů. Ale na webu jsou zastoupeny také dva pořady z regionálních stanic: jednak Na křesťanské vlně Plzně a jednak židovský pořad Šalom alejchem, který pro ČRo Regina připravuje ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Ale samozřejmě na web přidáváme i náboženské příspěvky všech stanic, nejvýraznějším zdrojem je Český rozhlas 6.

            Lze tam najít kdy a odkud se bude vysílat přímý přenos bohoslužby. Každou neděli a o významných křesťanských svátcích se můžete stát prostřednictvím přímého rozhlasového přenosu účastníky bohoslužby jedné z třinácti církví. Pravidelně se každý týden střídá církev římskokatolická s církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví. Společně s námi navštívíte během roku 45 farností a sborů ze všech regionů ČR. Zavítáte do kostelů, které jsou významnými historickými památkami či moderními stavbami, do prostor modliteben ve starých činžácích nebo třeba do výstavní haly. Možná budete překvapeni pestrostí různých projevů duchovního života.

Kolik asi příspěvků se týdně objeví?

            Na náboženském webu to je kolem 30 článků týdně, ale většina příspěvků se publikuje o víkendu, kdy se v rozhlase vysílá většina náboženských pořadů. Měsíční návštěvnost tohoto webu je asi 18 tisíc přístupů.

O jaká témata je největší zájem?

            Na náboženském webu je absolutní jedničkou projekt Audiovýklad Bible, který nabízí výklad jednotlivých biblických textů v podání našich předních teologů. Hlavní část projektu tvoří zhruba sedmiletý archiv pořadu Ranní Slovo, který každou neděli vysílá ČRo 3 – Vltava a který přináší výklad jednoho z biblických textů, které se příslušnou neděli čtou při bohoslužbách. Na webu je ten pořad primárně zveřejňován chronologicky podle data vysílání, ale produkční Redakce náboženského vysílání Petra Kaluschová před pěti lety přišla s nápadem, že bychom mohli pořady začít třídit i podle biblických knih a jejich kapitol a setkalo se to s velkým úspěchem u návštěvníků webu. Pořad Ranní Slovo už několik let připravuje Petr Vaďura, který zároveň přispívá pro pořad Na křesťanské vlně Plzně. Úspěch Audiovýkladu Bible ho inspiroval k tomu, že pro křesťanské vysílání ČRo Plzeň 2x měsíčně připravuje rozhlasový seriál výkladu jednotlivých biblických knih. V současné době tedy v projektu Audiovýklad Bible nabízíme kompletní výklad novozákonní knihy Zjevení, značnou část starozákonní knihy Genesis a v letošním roce se můžeme těšit na výklad knihy proroka Izajáše.

Děkuji za rozhovor

Zuzana Foglarová

adresa webu:

 http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/

 vysílací frekvence stanic Českého rozhlasu najdete na www.rozhlas.cz/vysilace