Odboru Životního prostředí a dopravy v Horních Počernicích byla podána žádost o kácení 13 stromů v lokalitě Čertousy. V případě souhlasného stanoviska s výstavbou bytových domů na pozemku  182/1 k.ú. Horní Počernice bude zřejmě pokáceno stromů daleko více.

 

 

http://www.pocernice.cz/oznameni-o-kaceni-drevin-podle---70-zakona-c-114-1992-sb-o-ochrane-prirody/

 

 

Občanská sdružení mají možnost se do správního řízení přihlásit, musí však stihnout termín do 11.11.2014.

 

Pozemek, na kterém by  společnost Čertousy a.s. chtěla začít kácet, je v sousedství chátrajícího "Zámečku", č. p. 82, k. ú. Horní Počernice, který je nemovitou kuturní památkou.

 

V lokalitě se jedná o záměru cca 134 bytů ve 3 bytových domech, stavba dosud nebyla SÚ umístěná.

 

Na základě koaliční smlouvy  (Šance pro Počernice a TOP 09), kde se obě strany zavazují  k  „Politice otevřenosti a maximální informovanosti o své  činnosti“ bych se ráda zeptala, kdy byla / bude s občany tato stavba projednávána a kde najdeme bližší informace na oficiálním webu ohledně této připravované stavby.

Jana Hájková