Vážení čtenáři, přátelé pořádku především !

Musím reagovat na článek z počátku roku „Zákazy nás ohleduplnosti nenaučí“.

Jako člen zastupitelstva naší městské části budu reagovat především na okolnosti osazení oněch duchaplných tabulek, které se na přelomu roku objevily při vstupu do Xaverovského háje a dalších „volnočasových – oddychových – rekreačních“ prostranství v naší městské části nebo jejím okolí. Nejprve však budu zcela sdílet názor pisatelky z počátku ledna, neboť mám jako důchodce ten komfort pobývat v „našem“ lese nad koupalištěm, dokonce ještě větší. A také po lese, chodím, běhám, jezdím na kole i vodím pejsky. Kdykoliv po celý den, jak se mi zachce. A po několika letech takového bohulibého počínání bych Vám mohl vyjmenovat onu družinu nás a podobných lidí, občanů Horních Počernic i sousedních městských částí, kteří se v lese pravidelně pohybujeme, sportujeme, sbíráme houby, zdravíme se, respektujeme se i se včas uhýbáme těm, kteří snad  rychlost na svém byciklu příliš zmírnit nehodlají. Ale zásadně: všechno se v lese děje v naprosté pohodě a bez omezení. Do konce loňského roku i bez cedulí !

 

A ejhle, koncem prosince se objevily na vstupech do lesa i jinde tabule se zákazem vstupu se psy bez vodítek. Nemám vůbec v úmyslu diskutovat na téma „člověk a jeho pes“. Ale zapátral jsem po úřední proceduře, která má k osazení takových tabulí vést, resp. jí předcházet. Od správy lesů hlavního města Prahy, která i „náš“ les (říkáme si to tak, i když leží na území sousedních městských částí) mám zcela negativní stanovisko – žádnou regulaci pro pohyb psů v lese nemají a obecné předpisy k životě v lesích jsou pro ně dostatečné . Dále jsem se poněkud zarazil, když jsem si uvědomil, že zákazové tabulky jsou umístěny ve směru vstupu do lesa, tedy směrem jižním, na území jiných – sousedních městských částí. A tady zcela  nechápu, jak může jedna městská část hl.m. Prahy jakýmkoliv nástrojem určovat, co se smí a nesmí na území sousedním. I pátral jsem dále.  Když jsem tedy oslovil úřadníky naší městské části, nastala zajímavá diskuze, ovšem zcela bez právního rámce. Žádná vyhláška pro pohyb psů v naší městské části neexistuje. A kdyby existovala, muselo by jít o vyhlášku hlavního města Prahy a zde by pak mělo být vyhraženo, popsáno prostranství, kde se psi mohou pohybovat volně, v doprovodu svých majitelů. (Tak je tomu například v Praze 9 – nedaleko bývalého OÚNZ poblíž Rokytky).Nic takového v Horních Počernicích neplatí. A co naši úředníci ? Zúčastněně zdvihli jakoby varovný prst směrem k nebesům: A tak se musím na nejbližším jednání zastupitelstva zeptat, co stojí za oněmi nesmyslnými tabulkami, které stejně nikdo nebude kontrolovat a pejskaři i ostatní návštěvníci lesa se budou dále chovat spořádaně jako dříve. Jen těch cedulí je asi stále málo ! Inu, na lidi muší bejt přísnost, jak říkal i Švejk.

  Ivan Liška