Kácení stromů člověka s kladným vztahem k přírodě zamrzí. Někdy to však jinak nejde. Jsem ráda, že městská část dnes před kácením nechává zpracovávat dendrologický průzkum a až na základě posudku se rozhoduje, co bude kácet.

Pozastavil se ale někdo nad tím, co se děje s pokáceným stromem? Informace ohledně hospodaření s vykáceným dřevem v naší městské části nejsou transparentní. První informaci, kterou jsem telefonicky dostala, od vedoucího odboru místního hospodářství pana Píši byla, že veškeré pokácené dřevo městská část využije (zpracovává a skladuje) na své akce, které pořádá. Čarodějnice, Formanské slavnosti, Počernická světýlka.

14. března jsem se náhodou potkala s úřednicí výše uvedeného odboru na dalším z míst, kde se nyní stromy kácí. Park u divadla. Odpověď na stejnou otázku, kam se odváží dřevo z pokácených stromů byla však jiná. Dřevo naše městská část prodává za nabídnutou cenu firmě, která stromy kácí. Nikoho z úředníků tedy asi nenapadlo, nabídnout dřevo občanům pro jejich komunitní akce, pořádané bez účasti městské části. Třeba do mateřské školky. Rodiče dětí si jistě vzpomenou na to, jak kromě buřta na opečení musí přinést do školky také polínko na oheň. Jinak by každoroční táborák nebyl. Dřevo totiž školka k dispozici nemá. Nebo jinak. Nabídnout dřevo občanům. V Počernicích je jistě mnoho občanů, kteří by dřevo rádi odkoupili pro vlastní potřebu, pokud by se o této možnosti dozvěděli.

Pro inspiraci, jak se dřevem hospodařit, nemusíme chodit daleko. V Říčanech šli na to od lesa a jejich způsob hospodaření, je na rozdíl od toho našeho, praktický a průhledný. Říčany nabízejí svým občanům pokácené dřevo prostřednictvím vlastních webových stránek http://info.ricany.cz/mesto/mesto-nabizi-zajemcum-k-prodeji-18-m3-dreva. Dřevo odkoupí občan, který nabídne nejvyšší cenu za m3. Občan zaplatí, dřevo si odveze, město i občan jsou spokojení. Cenu, za kterou městská část Horní Počernice pokácené dřevo rozprodává, jsem se od pana vedoucího Píši při telefonickém rozhovoru nedozvěděla. Mám podat svůj dotaz písemně a na ten mi odpoví. To určitě udělám. Stejně tak jako se budu ptát, proč Rada naší městské části o prodeji pokáceného dřeva vůbec nerozhodovala, soudě podle zveřejněných zápisů na oficiálním webu. I když je to staré, pokácené dřevo, je to majetek naší městské části, nás všech. A o tom by Rada přece rozhodovat měla.

Jana Hájková