okruhJelikož mi vadí neustálá snaha udělat z okolí Horních Počernic x-násobný dopravní a ekologický problém jako je Spořilov a tvářit se že o žádný problém nejde a že se nás to vlastně netýká, tak jsem se zúčastnil včerejšího setkání s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu.

 

Překvapilo mne, že se nás tam sešlo jen asi 30 občanů. Např. při setkání v Běchovicích jich prý bylo asi 500. To si vysvětluji "raději" jen tím, že se k ostatním tyto informace asi nedostávají a proto se i já budu snažit dělat větší propagaci na těchto webových stránkách.

Pokud se podívám na dostupné informace, tak na mne bohužel všude útočí mediální masáž typu "O nic nejde, zasaď strom a vše bude v pořádku" a nebo "Okruh za každou cenu"... Probíhají osvětové akce, které se snaží lidi přesvědčit, že je vše v "limitech" - např. podle provedených nic neříkajících průzkumů. Na některých akcích jsem byl osobně. Takže nejsou žádné problémy a bát se nemusíme. Ale myslím si, že na pohádky už jsem trochu starý...

Navíc se vše kolem nás řeší "salámovou metodou", což myslím v tomto případě tak, že se projednává každá část daného okruhu zvlášť a např. v posledním uveřejněném zápisu   není o Horních Počernicích ani zmínka. Takže, až se udělá jedna část, tak se řekne - je to hotové a už s tím nic neuděláte a teď budeme pokračovat u vás... Stejně tak to dopadlo s "opravou"=rozšíření okruhu na 6 pruhů mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi. A nějak jsem tam nenašel to, že dotčené území se týká také Horních Počernic...

Ony ty naše Horní Počernice z těchto jednáni nějak záměrně vypadávají. Je to škoda, protože pokud se rozumný člověk nad tímto problémem zamyslí, tak se mu musí udělat zle z toho, co se na nás valí. Rozšíření všech silnic okolo nás na 6 pruhů nic podle mne nevyřeší, protože hned další zúžení, dopravní nehoda či cokoliv dalšího tyto trasy prostě ucpe úplně stejně, jako je tomu dnes a denně. Jen tam bude stát a popojíždět více aut a náklaďáků. A myšlenka, že se tímto zrychlí doprava je také mylná, nic se tím nemůže zrychlit. Jen se zvýší provoz a tím bude více krizových situací, řidiči budou hledat objízdné trasy, atd.

Je docela zcestné, že se nám sem nutí doprava městská spojená s mezinárodní přepravou (to snad je v rozporu s nějakým nařízením vlády, to včera také zaznělo) a to podle plánů z 60-tých let minulého století, kdy Praha končila někde v Hloubětíně. Měl by to být "normální" městský okruh, proti kterému by asi nikdo nic neměl. Ale spojit to dohromady s mezinárodní kamionovou dopravou, tak to už je opravdu moc. Pokud se podíváte na mapky okruhu, tak zjistíte, že Horní Počernice budou spojovat naprosto veškerou dálniční dopravu v ČR. Vyrostou tady obrovské křiovatky, které oddělí a izolují ještě více dotčené obce. Sjezdy totiž většinou nesplňují dané bezpečnostní vzdálenosti na přípojné pruhy a podobně. Už dnes je dopravní situace okolo nás několikrát týdně kolabující a o dopadech na životní prostředí, na naše zdraví ani nemluvě. Pokud pak nastane nějaký dopravní problém na těchto komunikacích, hádejte, kudy to ta auta budou objíždět...

Pokud by byla snaha řešit to navrhovaným okruhem ve Středočeském kraji, tak by to bylo pro životní prostředí i pro nás mnohem přijatelnější. A také i pro samotné dopravce, kteří preferují rychlost dopravy a ne kratší problematickou trasu. Vždy se ale jakákoliv stavba bude potýkat s tím, že někomu bude více či méně vadit. Ale jde o to najít vhodný kompromis a ten v současném řešení vzhledem k nám opravdu žádný nevidím. Mě to připadá, že Horní Počernice jsou prostě obětní beránek a nikoho nezajímáme. Také si myslím, že ostatní obce dále od nás řeší své problémy - a to převážně dopravní na úkor okrajových částí Prahy, včetně Horních Počernic.   

Tak, už přestanu brečet a dávám vám sem nějaké odkazy, kde najdete mnoho dalších informací.

V tomto článku nějak nemohu souhlasit s naší paní starostkou, protože si opravdu nemyslím, že jen vysázení zeleně a její údržba nějak pomůže odclonit vlivy budovaných dálnic a okruhů okolo nás... Ale obrázek si udělejte sami. I podle informací odborníků, které zazněly na včerejším setkání je to holý nesmysl.

Docela dlouho jsem přemýšlel a hledal informace, které by vnesly trochu "světla" do dané problematiky. Proto jsem rád, že se tým lidí - odborníků z Platformy za kvalitní dopravní infrastrukturu pustil do osvěty a podpory pro občany, kteří se v této problematice neorientují. Ale je to stejně jen na nás, protože i přes udělenou EIA pro okruh není nic ztraceno a hlavně opravdu nic rozhodnuto. Sledujte prosím jejich webové stránky, případně Facebook, kde najdete mnoho aktuálních informací. A pokud máte Facebook, šiřte prosím tyto informace dále a zajímejte se o ně. Protože pokud není snaha tyto informace poskytovat (veřejnoprávní vysílání, tisk, ...), tak je to jeden ze způsobů, jak tuto problematiku zviditelnit. Myslím, že nejen zdraví naše a našich dětí za to stojí. Cesta k řešení vždy nějaká je, jen chtít...

Takže, webové stránky jsou: http://www.rozumnadoprava.cz/  nebo   Facebook . Najdete tam prezentované materiály a také např. odkazy do některých médií.

Nějaké informace najdete také na obecních stránkách http://www.zdravehornipocernice.cz/?p=2424

Facebook HOPFacebook HOP    nebo webové stránky  http://www.hophp.cz/   

Starší informace najdete na http://www.rozumnyokruh.cz/

Jestli máte nějaké další informace či odkazy, rád je sem na web dám.

 

Napsal jsem tento příspěvek podle toho co vím, co vidím a jak to cítím. Můžete či nemusíte se mnou souhlasit ale každopádně sem můžete napsat jakoukoliv vaši reakci či informaci.

Petr Rýpar