Platí v Horních Počernicích opravdu stejné podmínky pro všechny? Nebo jen někteří „vyvolení“ si dokáží přihrát výhodné výjimky? Bohužel, fakta ukazují spíše na to druhé…

 

Velmi stručně na úvod: Paní starostka si od MČ pronajímá objekt bývalé trafiky v ulici Ratibořická čp. 2325 (u Alberta). Objekt zrekonstruovala na cukrárnu. Na dotaz ohledně okolností výše pronájmu a výběrového řízení na tento objekt ve Zpravodaji velmi plamenně popsala, jaké úsilí i náklady to ji a její rodinu stálo.

 

Raději fakta místo emocí

Předpokládám, že si objekt předtím, než se rozhodla do pronájmu jít, předem prohlédla a jeho stav jí byl dobře znám. Ona (ale i MČ) si musela být vědoma toho, že do objektu, pokud v něm má být realizován prodej potravin a potravinářských výrobků, bude muset investovat určitou částku a to nikoliv zanedbatelnou. Je to jednoduchá rozvaha, kterou udělá každý investor. Od počátku byla nabídka nájemného ve výši 10 000 Kč měsíčně po dobu 10 let. Ale nikde se nehovořilo o tom, že cena pronájmu bude ponížena o výši investice do objektu.

 

Ale ouha!

 

Už za 3 měsíce od podpisu této smlouvy je už všechno jinak a v listopadu 2013 je podepsán dodatek k  nájemní smlouvě, kde je odsouhlaseno: “ MČ (pronajímatel) souhlasí se stavebními úpravami týkající se běžné údržby a oprav“ a to v částce 457.589,- Kč. Mimochodem, je to cena na základě předběžného rozpočtu, nikoli reálně dokladových faktur za provedení!

Asi nemá smysl diskutovat o tom, co je a není běžná údržba a oprava a kdo za MČ ověřil tyto skutečně vynaložené prostředky do majetku městské části. Lze předpokládat, že nikdo…

Zásadní je jiná věc, že z důvodu potřeby vynaložení téměř 0,5 mil. městská část (pronajímatel) „souhlasí s návrhem nájemce, aby od následujícího (prvního) měsíce po vydání kolaudačního souhlasu byla měsíční platba za nájemné snížena o 50 %.“  A tak od ledna 2014 přichází na účet MČ ne 10.000 měsíčně, ale 5.000,- měsíčně. Investice do objektu se zničeho nic z nájmu odečítá…

 

Jenže…

 

Co je přáno vyvoleným, není přáno všem. Stačí porovnat požadavky MČ na pronájem jiných jejích objektů. Konkrétně například u pronájmu pozemků za účelem provozování parkoviště na Chvalské tvrzi MČ požaduje, aby nájemce investoval do oprav zázemí obsluhy parkoviště a úprav povrchů parkovacích stání částku 100.000 Kč. Ale z nájmu se nic odečítat nebude! Obdobný případ je i u nabízeného bytu č. 26 v bytovém domě v ulici Mezilesí čp. 2060. Zde případný nájemce bude muset na vlastní náklady provést tyto opravy: štukování a malba celého bytu, položení nového PVC v celém bytě, dodávka a montáž nové kuchyňské linky a sporáku, výměna WC, vany, umyvadla, všech baterií a obkladů, oprava a následná revize elektroinstalace.

 

Nechci zde opět hovořit o „malé domů“, která v souvislosti s aktivitami Šance pro Počernice a paní starostky napadají člověka až příliš často… Jedná se ale o jednu zásadní věc. Stejné a rovné podmínky by měly platit pro všechny! Je to jeden ze základních principů občanské demokratické společnosti.

 

Výjimky, které se hodí jen „vyvoleným“, nepatří ani do Horních Počernic, ani do celé české společnosti.  A je jen na nás, jestli se dokážeme ozvat, nebo jim jen smutně přihlížet…

 

Jana Hájková

www.pocernicejinak.blog.cz