Národní hluková observatoř ČR (NHO) dosáhla mezinárodního uznání na půdě OSN v New Yorku

V pondělí 22. září představil president NHO, Ivo Vaněk, na přípravném jednání skupiny  nejvýznamnějších světových organizací, zaměřených na udržitelný rozvoj v dopravě, jako jsou OSN, Světová banka, OECD, Mezinárodní energetická agentura, SLoCaT – Partnership on Sustainable Low Carbon Transport, AMTRAK – Americká železniční  společnost, UNIFE- Association of the European Rail Industry, APTA – American Public Transportation Association, Východojaponská železniční společnost, UITP - ADVANCING PUBLIC TRANSPORT, GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY etc a 3 nadnárodní korporace SIEMENS, ALSTOM a Bombardier, municipální program BETTER CITIES FOR BETTER LIFE.

 

Celodenní zasedání řídil generální tajemník SLoCaT, Cornie Huizenga, který tuto skupinu v úterý 23. září povede při prosazování schválených závěrů pondělního jednání na mimořádném klimatickém summitu generálního tajemníka OSN, Ban Ki-moona, CATALYZING  ACTION, který proběhne za účasti téměř 200 hlav států a vlád v předvečer zahájení Valného shromáždění OSN.

 

Na mimořádném klimatickém summitu CATALYZING ACTION bude Ivo Vaněk zastupovat 450 starostů největších měst z celého světa, které se do programu sdílené spolupráce při snižování znečištění ovzduší, snižování hluku, zvyšování ochrany vod a zlepšování nakládání s odpady zapojily.

 

Ivo Vaněk také obdržel s programem BETTER CITIES FOR BETTER LIFE pozvání k účasti na Klimatickém summitu pro Asii, který se v závěru roku uskuteční v Colombu na Srí Lance, a k účasti letos v listopadu na klimatickém summitu OSN COP20 v peruánské Limě.

 

Ivo Vaněk se v průběhu probíhajícího klimatického týdne v New Yorku zúčastní celé řady dalších specializovaných klimatických konferencí a workshopů.

 

Foto 709 – Porie Saikia-Eapen, ředitelka dohledu na environmentální udržitelnost metropole New York během svého vystoupení

Foto 774 – Ivo Vaněk s generálním tajemníkem SLoCaT, Cornie Huizenga (vpravo)

 

 

Ivo Vanek               

President of the National Noise Observatory of the Czech Republic and the global municipal summit BETTER CITIES FOR BETTER LIFE 

 

In Prague, September 22, 2014

 

 

Conference Address:

BETTER CITIES FOR BETTER LIFE

5. kvetna 1154/45

CZ – 140 00 Prague 4 – Nusle

Czech Republic

 

www.better-cities.eu  (Secure Area: IVO2014)